Všeobecné obchodní podmínky produktu Autogarance CARLIFE

Úvodní ustanovení

-polečnost Mototechna Group, s.r.o., se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČ: 26194716 (dále jen výstavce certifikátu), je uživatelem informačního systému poskytujícího klientovi na jednom místě souhrn dostupných informací o vozidle a informací potřebných pro základní kontrolu jeho identifikátorů (dále jen informační systém). Veškeré poskytnuté informace mají pouze informativní charakter a jejich součástí nejsou údaje, které by splňovaly charakter osobních údajů ve smyslu Zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Výstavce certifikátu upozorňuje klienta, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery výstavce certifikátu bez možnosti provozovatele ověřit jejich správnost a že výstavce certifikátu je vázán povinností mlčenlivosti. Databáze jsou neustále doplňovány v závislosti na spolupráci s partnery výstavce certifikátu.

Článek 1 - Vymezení pojmů

Klient - osoba, využívající služeb systému.
VIN - Vehicle Identification Number (identifikační číslo vozidla),
identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla.

Článek 2 - Certifikát Autogarance CARLIFE

Certifikát Autogarance CARLIFE je doklad o provedení prověření vozidla informačním systémem, jehož výsledkem je hodnocení vozidla v kategoriích: kontrola VIN, kontrola roku výroby, kontrola leasingu, kontrola exekuce, a kontrola stavu tachometru. Certifikát Autogarance CARLIFE je generován výstavcem certifikátu vložením informací o tovární značce vozidla, modelu a typu vozidla a zápisem VIN vozidla do informačního systému.

Článek 3 - Původ a důvěryhodnost poskytovaných informací

Klient bere na vědomí, že:
- výstavce certifikátu za účelem zpřístupnění maximálního možného množství informací k dotazovaným vozidlům spolupracuje partnery - tj. subjekty z ČR i zahraničí. Partneři z titulu své profesní činnosti pracují s informacemi o vozidlech, které svým množstvím a charakterem odpovídají obsahovému zaměření systému a tyto informace výstavci certifikátu průběžně poskytují. Jelikož partnery výstavce certifikátu jsou převážně firmy z oblasti autoservisů a autobazarů, kde princip řešení poskytování informací uživatelům systému neumožňuje kontrolu kompletnosti a 100 % správnosti využívaných dat vede k tomu, že veškeré poskytnuté záznamy mají výlučně informativní charakter a dále, že ověření identifikátorů vozidla s využitím informací uvedených v systému nezaručuje, že samotné vozidlo není dotčeno protiprávním jednáním třetí osoby, jehož důsledkem je pozměnění identifikátorů vozu.

Článek 4 – Odpovědnost výstavce certifikátu

Výstavce certifikátu neodpovídá za chyby či nedostatky dat uložených v databázích systému, ani za jejich úplnost. Výstavce certifikátu ani jeho partneři nenesou odpovědnost za škody, které by klientovi nebo třetím osobám vznikly přímo či nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb systému. Výstavce certifikátu neručí, že vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni.